Monday, November 24, 2008

గుద్దు - ముద్దు

అక్కడ పులివెందుల లో గడ్డం పట్టుకొని(గిట్టని వాళ్ళు అది చెంపదెబ్బా అన్నారు, కానీ శాంతిదూత భూమానాగిరెడ్డి గారు అక్కడ ఉండగ ప్ర.రా.పా. వాళ్ళు రౌడియిజం ఎందుకు చేస్తారు? మనం కూడా కొంచెం అలోచించాలి), మీ ఇంటి మీద జెండా కర్ర కట్టుకుంటాము, అంటే పిడిగుద్దులు గుద్దారు.
ఇప్పుడేమో వేదికలెక్కి ముద్దులు ఇచ్చేస్తున్నారు, అడిగిన వారికి, అడగని వారికి.

No comments: